headerphoto

2023: Wie de leut et, et de toekomst!

Wie de leut et, et de toekomst
Rak de tijd éémaal kwijt
Me dweile same naar de toekomst
Zwiere tot in d'ééuweg'eid
Koffiedik - toekomstblik
"k Zien 't ammaal in de sterre
Tòòverkol - glaze bol
Doete glaze nog 's vol

Berge è veul iestorie
Mar da's nouw ammaal verbij
't ls toch wa, snotverdorie
D'r kom zowa niks mir bij 

Kunde gij niks mir pinne
En zijn al oew bonne n'op?
Dan kente leut beginne
Want die ts altijd vor nop 

Wor over veule jare
Nog echt op z'n Berregs gespuld?
Of worre dan de strate
Mè toekomstmeziek gevuld? 

Zitte in de kou - ga mè bulle n'aan op sjouw
Dweil mar wir op straat - want ge wit wel oe ta gaat
Deze milledie - gif oe vollop enerzjie
Eddet nonnie werem? Kom bij mijn onder d'n errem!